Jämfört toxicitet mellan elektronisk cigarett och konventionell cigarett

Antalet vetenskapliga studier om e-cigaretters toxicitet är fortfarande lågt på grund av metodologiska problem (liten studie, motsägelsefulla resultat, brist på långsiktig uppföljning, intressekonflikter). Toxicitetsstudier har dock i allmänhet utförts i laboratoriet på djur eller cellkulturer som exponerats för vätskor och rök från e-cigaretter och påfyllnad. Bland dessa hittar du bland annat Aspire, Eleaf, GeekVape, Innokin, Joytech, Lost Vape, MLife, Peoplesmoker, Sigelei, Smok, Suorin, Uwell, Vaporesso, Voopoo och Wismec men också väldigt många andra tillverkare av e-cigaretter.

I 2018 Kamilari et al, demonstrerad av total reflektion Röntgenfluorescens spektroskopi förekomsten av tungmetaller i e-cigarett påfyllningsvätskor. De delar av intresse är kadmium (Cd), bly (Pb), nickel (Ni), koppar (Cu), arsenik (As) och krom (Cr) som anses vara skadliga för människors dessa e-cigg köpte vi från Vape.se hälsa. De testade påfyllningsvätskorna befanns ligga under de koncentrationer som definierats av tillsynsmyndigheterna (Kamilari, 2018).

Aerosolen, allmänt känd som “ånga”, som avges av e-cigaretten vid en temperatur av ca 60 grader, innehåller giftiga ämnen som är gemensamma för dem från förbränning av konventionella cigaretter, såsom kolmonoxid eller tjära.

När det gäller huvudkomponenten i E-vätskor: propylenglykol, som också används som livsmedelstillsats, verkar det inte ha kortvarig toxicitet vid en temperatur av 60 grader, nedbrytningen av glycerol i giftiga produkter är endast signifikant över 250 grader. Koncentrationer av cancerframkallande ämnen (formaldehyd, acetaldehyd, akrolein, toluen, nitrosaminer) är 9-450 gånger lägre än med traditionella cigaretter (Pisinger, 2014).

Tänk också på att samma sak heter olika i många olika länder, där vissa använder namn som ecigg, e-cigg, e cigg och e-cig , men allt sammans är vanliga e-cigaretter helt enkelt.

Andra kemikalier som identifieras i aerosolkompositionen, såsom diacetyl, acetaldehyd, bly, antimon, arsenik, nickel, krom och kadmium regleras av AFNOR-standarder. Den nuvarande vetenskapliga kunskapen är dock fortfarande otillräcklig för de långsiktiga effekterna av dessa molekyler.

Källor: Bab, Alla Bolag, Trustpilot, Wikipedia, Försvarsmakten, Polisen, Twitter, Facebook, Instagram, Hitta, Eniro.